Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici prijme do zamestnania pracovníka na Oddelenie doplňovania a spracovania knižničného fondu na pozíciu

KNIHOVNÍK – KATALOGIZÁTOR

Požiadavky na zamestnanca:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa humanitného smeru
 • uprednostníme absolventa knihovníckeho odboru
 • uprednostníme pracovníka s praxou v knižnici (katalogizácia dokumentov)
 • znalosť AACR2, RDA a formátu MARC21
 • výhodou je znalosť knižnično-informačného systému Virtua
 • schopnosť vzdelávať sa, informačná gramotnosť

Náplň práce:

 • informačná a vecná analýza dokumentov
 • úplné odborné spracovanie knižničných dokumentov
 • tvorba bibliografických záznamov podľa medzinárodných štandardov a pravidiel pre popis v predpísanom formáte

Platové podmienky:

 • plat podľa Zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ponúkané výhody:

 • zaujímavá práca v kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcii
 • možnosť ďalšieho odborného rastu
 • pružná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky naviac
 • pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa

Druh pracovného pomeru:

 

 • hlavný pracovný pomer na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Nástup:   2. 9. 2019

Žiadosti posielajte do 15.7.2019

Adresa:  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9

975 58 Banská Bystrica

Kontakt:  tel. č. 048 / 47 107 155; e-mail: [email protected]

Inzerát na pracovné miesto na Oddelenie prezenčných služieb

Pracovná pozícia: knihovník v knižnično-informačných službách (Centrum slovanských štúdií)

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie humanitného zamerania II. stupňa,
 • počítačové znalosti: MS Windows (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • aktívna znalosť ruského jazyka (certifikát alebo štátna jazyková skúška úroveň B2-C1),
 • prax v danej oblasti a znalosť ďalšieho cudzieho jazyka vítaná.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)

Náplň práce:

 • poskytovanie informácií o reáliách, jazyku a kultúre krajín obývaných slovanskými národmi a o Slovákoch žijúcich v zahraničí,
 • spolupráca s partnerskými inštitúciami v ČR, Poľsku, Srbsku, Ruskej federácii, Bielorusku a Bulharsku,
 • organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre verejnosť a organizované skupiny (besedy, prednášky, literárne podujatia, interaktívne hodiny a pod.),
 • poskytovanie konzultačných, knižnično-informačných a výpožičných služieb,
 • vedenie evidencie výpožičiek a návštevnosti študovne, spracúvanie mesačných štatistických výkazov a analýz o činnosti študovne.

Termín nástupu: 2.9.2019

Ponúkaný plat: podľa Zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti posielajte do 30.6.2019 na adresu:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9

975 58  Banská Bystrica

alebo e-mailom na: [email protected] (predmet: Centrum slovanských štúdií)

Inzerát na pracovné miesto na Oddelenie prezenčných služieb

Pracovná pozícia: knihovník v knižnično-informačných službách (konzultant pre Britské centrum a Window of Shanghai)

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie humanitného zamerania II. stupňa,
 • aktívna znalosť anglického jazyka (úroveň C1 pokročilý) a čínskeho jazyka (HSK) slovom i písmom,
 • počítačové znalosti: MS Windows (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • prax v danej oblasti vítaná.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Náplň práce:

 • poskytovanie informácií o reáliách, jazyku a kultúre Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Čínskej ľudovej republike,
 • organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre verejnosť a organizované skupiny (besedy, prednášky, literárne podujatia, interaktívne hodiny a pod.),
 • zabezpečovanie spolupráce s partnerskými inštitúciami v Číne (elektronická komunikácia, tlmočenie a pod.),
 • poskytovanie konzultačných, knižnično-informačných a výpožičných služieb,
 • vedenie evidencie výpožičiek a návštevnosti študovne, spracúvanie mesačných štatistických výkazov a analýz o činnosti študovne.

Termín nástupu: 15.8.2019

Ponúkaný plat: podľa Zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti posielajte do 10.7.2019 na adresu:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9

975 58  Banská Bystrica

alebo e-mailom na: [email protected] (predmet: Window of Shanghai)