Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

prijme do zamestnania pracovníka na Oddelenie prezenčných služieb na pozíciu

knihovník v knižnično-informačných službách (Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho)

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie humanitného zamerania II. stupňa,
 • počítačové znalosti: MS Windows (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • aktívna znalosť španielskeho jazyka (certifikát alebo štátna jazyková skúška úroveň B2-C1),
 • aktívna znalosť anglického jazyka (komunikačná úroveň)
 • prax v danej oblasti vítaná.

 

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

 

Náplň práce:

 • poskytovanie informácií o reáliách, jazyku a kultúre Španielska a španielsky hovoriacich krajín
 • spolupráca s partnerskými inštitúciami
 • organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre verejnosť a organizované skupiny (besedy, prednášky, literárne podujatia, interaktívne hodiny a pod.),
 • poskytovanie konzultačných, knižnično-informačných a výpožičných služieb,
 • vedenie evidencie výpožičiek a návštevnosti študovne, spracúvanie mesačných štatistických výkazov a analýz o činnosti študovne.

 

Termín nástupu: 2. 9. 2020

 

Platové podmienky:

 • podľa Zákona č. 318/2018 z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • platová tarifa 802,- €

 

Ponúkané výhody:

 • zaujímavá práca v kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcii
 • možnosť ďalšieho odborného rastu
 • 5 dní dovolenky naviac

Žiadosti posielajte do 30.6.2020 na adresu:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9

975 58  Banská Bystrica

alebo e-mailom na: [email protected] (predmet:Centrum hispánskej kultúry)