V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici momentálne nie sú voľné žiadne pracovné pozície.