Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

prijme do zamestnania pracovníka na Oddelenie doplňovania a spracovania knižničného fondu na pozíciu

KNIHOVNÍK – KATALOGIZÁTOR

Požiadavky na zamestnanca:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa humanitného smeru
 • uprednostníme absolventa knihovníckeho odboru
 • uprednostníme pracovníka s praxou v knižnici (katalogizácia dokumentov)
 • znalosť AACR2, RDA a formátu MARC21
 • výhodou je znalosť knižnično-informačného systému Virtua
 • schopnosť vzdelávať sa, informačná gramotnosť

Náplň práce:

 • informačná a vecná analýza dokumentov
 • úplné odborné spracovanie knižničných dokumentov
 • tvorba bibliografických záznamov podľa medzinárodných štandardov a pravidiel pre popis v predpísanom formáte

Platové podmienky:

 • plat podľa Zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ponúkané výhody:

 • zaujímavá práca v kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcii
 • možnosť ďalšieho odborného rastu
 • pružná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky naviac
 • pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

Nástup:   1. 12. 2020

Žiadosti posielajte do 27.11.2020

Adresa:  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9

975 58 Banská Bystrica

Kontakt:  tel. č. 048 / 47 107 155; e-mail: [email protected]

 


 

Štátna vedecká knižnica-LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM v Banskej Bystrici prijme pracovníka na pozíciu   

Kurátor

Kvalifikačné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 3. stupňa v odbore slovenská literatúra a literárna veda, resp. slovenský jazyk a literatúra
 • Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • Počítačové znalosti – MS Windows (Word, Excel, PowerPoint)
 • Prax vo vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti vítaná

Iné požiadavky

 • držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B – aktívny vodič
 • komunikatívnosť
 • kreativita
 • tímová práca
 • flexibilnosť
 • ochota vzdelávať sa

Druh pracovného pomeru

 • Hlavný pracovný pomer

Náplň práce 

 • samostatný prieskum a výskum s cieľom tvorby zbierok
 • odborné spracúvanie a vedecké zhodnocovanie múzejných zbierok
 • odborné spravovanie a vypracúvanie analýz zbierok
 • riešenie vedeckovýskumných úloh
 • zabezpečenie odbornej prípravy a realizácie expozícií a výstav
 • lektorovanie v expozíciách múzea
 • realizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí

Ponúkaný plat

 • podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – Zákon č. 553/2003 Z. z.

Informácia pre uchádzača

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom zasielajte do 1. 12. 2020 na adresu:

Štátna vedecká knižnica

Lazovná 9

975 58 Banská Bystrica

alebo na e-mail: [email protected]

Do predmetu správy uveďte pozíciu „kurátor“

Termín výberového konania 4. 12. 2020.

V Banskej Bystrici 24. 11. 2020                                                                             Mgr. Soňa Šváčová, PhD.