Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – nemá momentálne k dispozícii žiadne pracovné miesta