Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

prijme do zamestnania pracovníka na Oddelenie medzinárodnej spolupráce

Pracovná pozícia: knihovník – konzultant v Britskom centre a Window of Shanghai

Požiadavky na zamestnanca:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného smeru
 • aktívna znalosť anglického jazyka (certifikát alebo štátna jazyková skúška úroveň C1)
 • výhodou je aktívna znalosť čínskeho jazyka
 • spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, schopnosť/chuť vzdelávať sa, informačná gramotnosť

Náplň práce:

 • poskytovanie informácií o reáliách, jazyku a kultúre Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Čínskej ľudovej republike
 • spolupráca s partnerskými inštitúciami
 • organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre verejnosť a organizované skupiny (besedy, prednášky, literárne podujatia, interaktívne hodiny a pod.)
 • poskytovanie konzultačných, knižnično-informačných a výpožičných služieb
 • vedenie evidencie výpožičiek a návštevnosti študovne, spracúvanie mesačných štatistických výkazov a analýz o činnosti študovne

Platové podmienky:

 • plat podľa Zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v hrubom od 802,- € mesačne)

Ponúkané výhody:

 • zaujímavá práca v kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcii
 • možnosť ďalšieho odborného rastu
 • výhody vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy
 • príspevok zamestnávateľa na tretí dôchodkový pilier
 • 5 dní dovolenky navyše

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer na dobu určitú (12 mesiacov)

Nástup: 2. 9. 2021

Adresa:  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9

975 58 Banská Bystrica

Kontakt:  tel. č. 048 / 47 107 27, email: [email protected]

Termín posielania žiadostí: 9. 8. 2021