V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici momentálne nie sú volné žiadne pracovné pozície.