Bibliograficko – informačné služby

Bibliograficko – informačné služby2018-07-03T09:08:49+00:00
  • z fondov a databáz bibliograficko-informačného a databázového centra,
  • z fondu knižnice,
  • klasické rešerše z fondu knižnice.

Bibliograficko-informačná výchova používateľov:

  • skupinová,
  • individuálna.

Kontakt

tel.: 048/47 107 80
e-mail: PhDr. Blanka Snopková, PhD.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná ul.č.9
975 58 Banská Bystrica

lhm-logo
lhm-logo