Konzultantské služby 2017-11-26T16:26:51+00:00

Elektronický katalóg knižnice:

  • konzultácie,
  • inštruktáž k spôsobom vyhľadávania,
  • elektronická žiadanka.

Klasické lístkové čitateľské katalógy:

  • konzultácie,
  • inštruktáž k spôsobom vyhľadávania,
  • objednávanie kníh – telefonicky, poštou, e-mailom.

Služba Spýtajte sa knižnice:

  • konzultácie e-mailom,
  • vyhľadávanie zdrojov informácií,
  • odborné informácie.

Kontakt

e-mail: [email protected]
tel.: 048/47 107 34

Adresa

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná ul.č.9
975 58

Banská Bystrica

lhm-logo
lhm-logo