Prenájom priestorov

Prenájom priestorov2018-06-06T15:59:22+00:00

Cenník krátkodobého prenájmu priestorov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
(platný od 1. novembra 2015)

malá sála
Rokovacia miestnosť
 • určená na pracovné rokovania, tréningy, semináre, workshopy
 • možnosť využívania dátového projektora
 • kapacita cca 35 osôb
 • variabilné usporiadanie/10 stolov
 • súčasťou osobitný odkladací priestor
lokalizácia kapacita príslušenstvo
podkrovie objektu Lazovná č. 9 35 osôb variabilné usporiadanie (10 stolov/ hľadisko), bezbarier. prístup
doplnkové služby : A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
13 €/hod 18 €/hod -10% -20% -25%
spoločenská sála
Spoločenská miestnosť
 • štýlová historická sála určená na konferencie, spoločenské podujatia, koncerty, semináre
 • kapacita cca 90 osôb
 • variabilné usporiadanie/20 stolov
 • možnosť ozvučenia a použitia dátového projektora/ videoprojektora
 • koncertné krídlo
lokalizácia kapacita príslušenstvo
I. poschodie objektu Lazovná č. 9 90 osôb predsieň s histor.schodiskom, variab.usporiadanie/25 stolov,zatemnenie
doplnkové služby : A,B.C,D,E,F,G,H,I,K,L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
26 €/hod 31 €/hod -10% -20% -25%
Sobáš 85€
jazyková učebňa
jazykova ucebna1
 • určená na semináre, prednášky, školenia, workshopy, vyučovacie hodiny
 • možnosť využívania dátového projektora
lokalizácia kapacita príslušenstvo
podkrovie objektu Lazovná
č. 9
20 osôb možnosť rozšírenia počtu PC(NB); internet; bezbar.prístup
doplnkové služby : A,B,C,E,F,H,I, L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
13 €/hod 18 €/hod -10% -20% -25%
malá jazyková učebňa
jazykova ucebna2
lokalizácia kapacita príslušenstvo
prízemie objektu Lazovná č. 9 10 osôb
doplnkové služby : A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
5 €/hod 10 €/hod -10% -20% -25%
Tvorivé centrum
pren-tvorivecentrum
 • určené na pracovné rokovania, tréningy, semináre, workshopy, individuálne a skupinové doučovanie
 • možnosť využívania dátového projektora, LCD TV, PC
 • kapacita 2 stoly/8 miest + 4 Tuli vaky
lokalizácia kapacita príslušenstvo
prízemie objektu Lazovná č. 9 8 osôb Tuli vaky (4)
doplnkové služby : A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
9 €/hod 14 €/hod -10% -20% -25%
základná cena za doučovanie/ len počas prevádzkových hodín pre verejnosť
Návštevník s platným preukazom ŠVK Bez poplatku
Individuálne doučovanie -Návštevník bez platného preukazu ŠVK 2 €/hod
Skupinové doučovanie – Návštevníci bez platného preukazu ŠVK ( 4 a viac účastníkov) 7 €/hod
Galéria v podkroví
Galéria v podkroví
 • účelový priestor určený na realizáciu výstav a expozícií
 • cca 200 m2 výstavnej plochy
 • variabilné usporiadanie interiéru
 • možnosť realizovať expozície trojrozmerných exponátov
 • ostraha vystavených predmetov mimo prevádzkových hodín prostredníctvom EZS
lokalizácia kapacita príslušenstvo
podkrovie objektu Lazovná č. 9 200 m2 ochrana exponátov EZS; dozor
doplnkové služby : A,B,C,D,E,F,G,K,L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
13 €/hod 18 €/hod -10% -20% -25%

Výstavy v trvaní nad 5 dní v čase prevádzky ŠVK – 33 €/deň

 

 

Divadlo „D 44“
pren-d44
 • divadielko v suteréne
 • kapacita 44 diváckych miest
 • variabilné usporiadanie javisko/hľadisko
 • javisková svetelná i ozvučovacia technika

 

lokalizácia kapacita príslušenstvo
suterén objektu Lazovná č. 9 44 osôb osvetľovacia a javisková technika
doplnkové služby : A,B,C,D,E,F,G,I,K, L *

 

základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
10 €/hod 15 €/hod -10% -20% -25%
Klub
pren-klub

 

lokalizácia kapacita príslušenstvo
suterén objektu Lazovná č. 9 25 osôb príručná kuchynka
doplnkové služby : A,B,C,D,E,F,G,I,K, L *

 

základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
7 €/hod 12 €/hod -10% -20% -25%
Priestory Literárneho a hudobného múzea
pren-lhm

 

lokalizácia kapacita príslušenstvo
podkrovie objektu Lazovná č. 9 50 osôb Audio vizuálna technika
doplnkové služby : A,B,C,D,F,I,K *

* Upozornenie: Priestory sú súčasťou expozície múzea, v ktorých nie je povolené podávanie jedál a nápojov a iné aktivity ohrozujúce muzeálne zbierkové predmety.
 

základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
15 €/hod 20 €/hod -10% -20% -25%

Sekretariát :
Tel.: 048/415 50 67, Fax: 048/412 40 96, e-mail: [email protected]

Ekonomický námestník:
Tel.: 0918 899 015, e-mail: RNDr. Martin Kassa

označ. vec/ cena v Euro/1ks
A premietacie plátno 3 €
B dataprojektor 10 €
C video + Tv 3 €
D ozvučenie/mikrofón 7 €
E poháre,šálky,taniere 2 €/1 sada ( 6ks )
F PC/notebook 5 €
G priestory/stoly – recepcia 35 €
H obrus 2€
I pianíno 15 €
J CD/DVD prehrávač 3 €
K veľkoplošný LCD TV 10 €
L dispenzor teplej a studenej vody (18l) 10 €

Poznámka : Priestory sa prenajímajú na celé hodiny.
V sobotu, nedeľu a cez štátne sviatky je minimálna doba prenájmu 4 hodiny.

lhm-logo
lhm-logo