Cenník prenájmu priestorov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
(platný od 1. augusta 2020)

 
malá sála  
 • určená na pracovné rokovania, tréningy, semináre, workshopy
 • možnosť využívania dátového projektora
 • kapacita cca 35 osôb
 • variabilné usporiadanie/10 stolov
 • súčasťou osobitný odkladací priestor
  lokalizácia kapacita príslušenstvo
  podkrovie objektu Lazovná č. 9 35 osôb variabilné usporiadanie (10 stolov/ hľadisko), bezbarier. prístup
 
  doplnkové služby : A,B,E,F,H,I,J,L,M *
základná cena zľavy
Po-Pia-8,00-18,00 mimo uvedený čas Po-Pia nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
16 €/hod 21 €/hod -10% -20% -25%
sobota a nedeľa 30 €/hod – minimálne 4 hodiny
 
spoločenská sála  
Spoločenská miestnosť
 • štýlová historická sála určená na konferencie, spoločenské podujatia, koncerty, semináre
 • kapacita cca 90 osôb
 • variabilné usporiadanie/20 stolov
 • možnosť ozvučenia a použitia dátového projektora/ videoprojektora
 • koncertné krídlo
  lokalizácia kapacita príslušenstvo
  I. poschodie objektu Lazovná č. 9 90 osôb predsieň s histor.schodiskom, variab.usporiadanie/25 stolov,zatemnenie
 
  doplnkové služby : A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M *
základná cena zľavy
Po-Pia-8,00-18,00 mimo uvedený čas Po-Pia nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
30 €/hod 35 €/hod -10% -20% -25%
sobota a nedeľa 50 €/hod – minimálne 4 hodiny
Sobáš(2 hod.) 100€
 
jazyková učebňa  
jazykova ucebna1
 • určená na semináre, prednášky, školenia, workshopy, vyučovacie hodiny
 • možnosť využívania dátového projektora
  lokalizácia kapacita príslušenstvo
  podkrovie objektu Lazovná
č. 9
20 osôb možnosť rozšírenia počtu PC(NB); internet; bezbar.prístup
 
  doplnkové služby : A,B,F,J *
základná cena zľavy
Po-Pia-8,00-18,00 mimo uvedený čas Po-Pia nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
16 €/hod 21 €/hod -10% -20% -25%
sobota a nedeľa 30 €/hod – minimálne 4 hodiny
 
malá jazyková učebňa  
jazykova ucebna2  
  lokalizácia kapacita príslušenstvo
  prízemie objektu Lazovná č. 9 10 osôb  
 
  doplnkové služby : A,B,E,F,H,J,L *
základná cena zľavy
Po-Pia-8,00-18,00 mimo uvedený čas Po-Pia nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
10 €/hod 15 €/hod -10% -20% -25%
sobota a nedeľa 20 €/hod – minimálne 5 hod.
 
Tvorivé centrum  
pren-tvorivecentrum
 • určené na pracovné rokovania, tréningy, semináre, workshopy, individuálne a skupinové doučovanie
 • možnosť využívania dátového projektora, LCD TV, PC
 • kapacita 2 stoly/8 miest + 4 Tuli vaky
  lokalizácia kapacita príslušenstvo
  prízemie objektu Lazovná č. 9 8 osôb Tuli vaky (4), bezbarierový prístup
 
  doplnkové služby : A,B,C,E,F,H,J,K,L *
základná cena zľavy
Po-Pia-8,00-18,00 mimo uvedený čas Po-Pia nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
12 €/hod 17 €/hod -10% -20% -25%
sobota a nedeľa 22 €/hod – minimálne 5 hod.
 
Galéria v podkroví  
Galéria v podkroví
 • účelový priestor určený na realizáciu výstav a expozícií
 • cca 200 m2 výstavnej plochy
 • variabilné usporiadanie interiéru
 • možnosť realizovať expozície trojrozmerných exponátov
 • ostraha vystavených predmetov mimo prevádzkových hodín prostredníctvom EZS
  lokalizácia kapacita príslušenstvo
  podkrovie objektu Lazovná č. 9 200 m2 ochrana exponátov EZS; bezbarierový prístup; dozor
 
  doplnkové služby : A,B,E,F,H,I,J,L *
základná cena zľavy
Po-Pia-8,00-18,00 mimo uvedený čas Po-Pia nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
20 €/hod 25 €/hod -10% -20% -25%
sobota a nedeľa 30 €/hod – minimálne 4 hodiny

Výstavy v trvaní nad 5 dní v čase prevádzky ŠVK – 50 €/deň

 

 

 
Informačné vedecké centrum (IVC)
 
 • spätný projektor, LCD TV,
 • kapacita 12+8 osôb
 • bezbarierový prístup
  lokalizácia kapacita príslušenstvo
  1. poschodie objektu Lazovná č. 9 12+8 osôb spätný dataprojektor, bezbarierový prístup
 
  doplnkové služby : A,B,C,D,E,F,H,K,L *
základná cena zľavy
Po-Pia-8,00-18,00 mimo uvedený čas Po-Pia nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
20 €/hod 25 €/hod -10% -20% -25%
sobota a nedeľa 30 €/hod – minimálne 4 hodiny
 
Klub  
 
  lokalizácia kapacita príslušenstvo
  suterén objektu Lazovná č. 9 25 osôb príručná kuchynka
 
  doplnkové služby : A,B,E,F,H,J,L *
základná cena zľavy
Po-Pia-8,00-18,00 mimo uvedený čas Po-Pia nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
10 €/hod 15 €/hod -10% -20% -25%
sobota a nedeľa

20 €/hod – minimálne 5 hod

 

Nádvorie Márie Terézie

 

 
  lokalizácia kapacita príslušenstvo
  objekt Lazovná č. 9 50 osôb bezbariér. prístup
 
  doplnkové služby : A,B,D E,F,G,H,L,M *
základná cena zľavy
Po-Pia-8,00-18,00 mimo uvedený čas Po-Pia nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
20 €/hod 25 €/hod -10% -20% -25%
sobota a nedeľa 35 €/hod – minimálne 5 hod.
 
 

   Kontakt.

 Sekretariát :
Tel.: 048/415 50 67, Fax: 048/412 40 96, e-mail: [email protected]

Vedúci odb. ekon. a prevádzky :
Tel.: 0918 899 015, e-mail: RNDr. Martin Kassa [email protected]

 
 
označ. vec/ cena v Euro/1ks
A premietacie plátno 3 €
B dataprojektor 10 €
C video + Tv 3 €
D ozvučenie/mikrofón 10 €
E poháre,šálky,taniere 2 €/1 sada ( 6ks )
F PC/notebook 5 €
G priestory/stoly – recepcia 40 €
H obrus 3€
I pianíno/ klavír 25 €
J CD/DVD prehrávač 5 €
K veľkoplošný LCD /plazmaTv 10 €
L dispenzor teplej a studenej vody (18l) 10 €
M úprava zariadenia priestorov podľa požiadavky objednávateľa 15 €

 Poznámka

Priestory sa prenajímajú na celé hodiny, sprístupnenie 15 min. pred začiatkom prenájmu
Pre návštevníkov je na chodbe ŠVK BB k dispozícii nápojový automat.
Objekt je umiestnený na pešej zóne .

spracoval: RNDr. Martin Kassa

schválila: PhDr. Blanka Snopková, PhD.

Cenník prenájmu priestorov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici