Prenájom priestorov

Prenájom priestorov2018-11-08T08:38:59+00:00

Cenník prenájmu priestorov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
(platný od 15. októbra 2018)

malá sála
Rokovacia miestnosť
 • určená na pracovné rokovania, tréningy, semináre, workshopy
 • možnosť využívania dátového projektora
 • kapacita cca 35 osôb
 • variabilné usporiadanie/10 stolov
 • súčasťou osobitný odkladací priestor
lokalizácia kapacita príslušenstvo
podkrovie objektu Lazovná č. 9 35 osôb variabilné usporiadanie (10 stolov/ hľadisko), bezbarier. prístup
doplnkové služby : A,B,E,F,H,I,J,L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
13 €/hod 18 €/hod -10% -20% -25%
spoločenská sála
Spoločenská miestnosť
 • štýlová historická sála určená na konferencie, spoločenské podujatia, koncerty, semináre
 • kapacita cca 90 osôb
 • variabilné usporiadanie/20 stolov
 • možnosť ozvučenia a použitia dátového projektora/ videoprojektora
 • koncertné krídlo
lokalizácia kapacita príslušenstvo
I. poschodie objektu Lazovná č. 9 90 osôb predsieň s histor.schodiskom, variab.usporiadanie/25 stolov,zatemnenie
doplnkové služby : A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
26 €/hod 31 €/hod -10% -20% -25%
Sobáš 85€
jazyková učebňa
jazykova ucebna1
 • určená na semináre, prednášky, školenia, workshopy, vyučovacie hodiny
 • možnosť využívania dátového projektora
lokalizácia kapacita príslušenstvo
podkrovie objektu Lazovná
č. 9
20 osôb možnosť rozšírenia počtu PC(NB); internet; bezbar.prístup
doplnkové služby : A,B,F,J *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
13 €/hod 18 €/hod -10% -20% -25%
malá jazyková učebňa
jazykova ucebna2
lokalizácia kapacita príslušenstvo
prízemie objektu Lazovná č. 9 10 osôb
doplnkové služby : A,B,E,F,H,J,L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
5 €/hod 10 €/hod -10% -20% -25%
Tvorivé centrum
pren-tvorivecentrum
 • určené na pracovné rokovania, tréningy, semináre, workshopy, individuálne a skupinové doučovanie
 • možnosť využívania dátového projektora, LCD TV, PC
 • kapacita 2 stoly/8 miest + 4 Tuli vaky
lokalizácia kapacita príslušenstvo
prízemie objektu Lazovná č. 9 8 osôb Tuli vaky (4), bezbarierový prístup
doplnkové služby : A,B,C,E,F,H,J,K,L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
9 €/hod 14 €/hod -10% -20% -25%
Galéria v podkroví
Galéria v podkroví
 • účelový priestor určený na realizáciu výstav a expozícií
 • cca 200 m2 výstavnej plochy
 • variabilné usporiadanie interiéru
 • možnosť realizovať expozície trojrozmerných exponátov
 • ostraha vystavených predmetov mimo prevádzkových hodín prostredníctvom EZS
lokalizácia kapacita príslušenstvo
podkrovie objektu Lazovná č. 9 200 m2 ochrana exponátov EZS; bezbarierový prístup; dozor
doplnkové služby : A,B,E,F,H,I,J,L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
13 €/hod 18 €/hod -10% -20% -25%

Výstavy v trvaní nad 5 dní v čase prevádzky ŠVK – 33 €/deň

 

 

Informačné vedecké centrum (IVC)
 • spätný projektor, LCD TV,
 • kapacita 12+8 osôb
 • bezbarierový prístup
lokalizácia kapacita príslušenstvo
1. poschodie objektu Lazovná č. 9 12+8 osôb spätný dataprojektor, bezbarierový prístup
doplnkové služby : A,B,C,D,E,F,H,K, L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
15 €/hod 20 €/hod -10% -20% -25%
Klub
lokalizácia kapacita príslušenstvo
suterén objektu Lazovná č. 9 25 osôb príručná kuchynka
doplnkové služby : A,B,E,F,H,J,L *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
7 €/hod 12 €/hod -10% -20% -25%
Hudobné átrium
lokalizácia kapacita príslušenstvo
prízemie objektu Lazovná č. 9 20 osôb bezbarierový prístup
doplnkové služby : A,B,C,F,J,K *
základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
10 €/hod 15 €/hod -10% -20% -25%
Spoločenské priestory Literárno – hudobného múzea
lokalizácia kapacita príslušenstvo
podkrovie objektu Lazovná č. 9 50 osôb Audio vizuálna technika
doplnkové služby : A,B,C,D,F,I,K *

* Upozornenie: Priestory sú súčasťou expozície múzea, v ktorých nie je povolené podávanie jedál a nápojov a iné aktivity ohrozujúce muzeálne zbierkové predmety.

základná cena zľavy
Počas prevádzkových hodín pre verejnosť mimo uvedený čas nad 10 hod nad 20 hod nad 30 hod
14 €/hod 19 €/hod -10% -20% -25%

V sobotu, nedeľu a cez štátne sviatky je minimálna doba prenájmu 4 hodiny.
Pri prenájme v sobotu je príplatok 3 €/ hod, Pri prenájme v nedeľu a cez štátny sviatok je príplatok 5 €/hod

         Kontakt.

 Sekretariát :
Tel.: 048/415 50 67, Fax: 048/412 40 96, e-mail: [email protected]

Vedúci odb. ekon. a prevádzky :
Tel.: 0918 899 015, e-mail: RNDr. Martin Kassa [email protected]

označ. vec/ cena v Euro/1ks
A premietacie plátno 3 €
B dataprojektor 10 €
C video + Tv 3 €
D ozvučenie/mikrofón 7 €
E poháre,šálky,taniere 2 €/1 sada ( 6ks )
F PC/notebook 5 €
G priestory/stoly – recepcia 35 €
H obrus 2€
I pianíno/ klavír 15 €
J CD/DVD prehrávač 3 €
K veľkoplošný LCD /plazmaTv 10 €
L dispenzor teplej a studenej vody (18l) 10 €

 Poznámka

Priestory sa prenajímajú na celé hodiny.
Pre návštevníkov je na chodbe ŠVK BB k dispozícii nápojový automat.
Objekt je umiestnený na pešej zóne .

spracoval: RNDr. Martin Kassa

schválila: PhDr. Blanka Snopková, PhD.

Cenník prenájmu priestorov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

lhm-logo
lhm-logo