Skupinové formy práce 2017-11-26T16:14:32+00:00
  • semináre,
  • cyklus spoločenských podujatí OSOBNOSTI,
  • odborné a tematické prednášky,
  • besedy s autormi,
  • koncerty, gramokoncerty,
  • vzorové vyučovacie hodiny v nemeckej študovni ,
  • výstavy,
  • informatická výchova,
  • exkurzie do knižnice.
lhm-logo
lhm-logo