slachta-nazov

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a Slovenskou národnou knižnicou v Martine pozýva na vedeckú konferenciu Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu, ktorá sa uskutoční 27. – 28. októbra 2015 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

 

slachta-vyzva

 

<<< Návratka >>>

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY