Upozornenia a oznamy

Milí používatelia služieb ŠVK, s radosťou Vám oznamujeme, že od pondelka 19. apríla 2021 bude požičovňa knižnice otvorená v bežných otváracích hodinách. Služby budú naďalej poskytované v obmedzenom režime. O ďalších zmenách, ktoré umožnia rozhodnutia Vlády SR, Vás budeme informovať.

OZNAM – POTVRDENIE

Upozorňujeme návštevníkov knižnice, že v zmysle opatrení Vlády SR bude vstup do priestorov knižnice od 15. marca 2021 povolený len s respirátorom FFP2 a po preukázaní sa dokladom v zmysle platných predpisov (test).

Podrobnejšie informácie sú uverejnené v Pokynoch pre návštevníkov knižnice (staršie oznamy nižšie na stránke).

 

Pokyny pre návštevníkov knižnice

 Od 9. 2. 2021 bude Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pre verejnosť otvorená v čase

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok    9.00 – 16.00 h

Streda                                                   10.00 – 17.00 h

Sanitačná prestávka                        12.00 – 12.30 h

 

  • Knižnica v rámci protipandemických opatrení naďalej funguje v obmedzenom režime. Absenčné výpožičky z domu objednaných odborných kníh si môžu vyzdvihnúť predovšetkým študenti, ktorí potrebujú literatúru k štúdiu a písaniu záverečných prác.

  • Po zlepšení situácie veľmi radi privítame všetkých našich čitateľov v priestoroch budovy, ako aj na organizovaných podujatiach.

  • Dodržiavajte, prosím, pokyny pracovníkov. Všetci máme právo aj povinnosť chrániť si svoje zdravie.

Zároveň upozorňujeme

  • že v zmysle Vyhlášky 132/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa je každý, kto vstúpi do budovy povinný preukázať sa potrebným dokladom (negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; okrem osôb s výnimkami podľa vyhlášky)

  • za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 vyššie menovanej vyhlášky je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods.2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť

  • knižnica bude poskytovať len absenčné služby v požičovni – môžete si prísť vyzdvihnúť objednané knihy

  • uprednostníme, ak si donesiete vlastné písacie potreby

  • do požičovne budú môcť naraz vstúpiť len dve osoby

  • knihy sa naďalej vracajú prostredníctvom biblioboxu pred budovou alebo ako poštová zásielka

  • úhradu poplatkov (registračný poplatok, oneskorené vrátenie dokumentov, poškodenie knižničného dokumentu, iné nadštandardné služby uvedené v cenníku služieb a poplatkov) uprednostňujeme bezhotovostným prevodom na účet knižnice

  • stratu dokumentov, informácie ohľadom platieb a pod. konzultujte telefonicky 048/47 107 34, 048/47 107 33 alebo na emailovej adrese [email protected]

  • pre objednanie rešerše využite elektronický formulár na webovej stránke knižnice (https://www.svkbb.eu/statna-vedecka-kniznica-v-banskej-bystrici/sluzby/resersne-konzultacn-sluzby/) alebo objednajte na emailovej adrese [email protected]

  • elektronické dodávanie dokumentov (skeny článkov, statí z kníh) môžete objednávať na emailovej adrese [email protected]

Oznamujeme Vám,
že od 1.1.2020 A 1 – A 96 499, C 1 – C 35 500, B 8 000 – B 24 999, S, D, X , AF z externého skladu si používatelia môžu prevziať v pondelok-streda-piatok

Komplikujú Vám štúdium zatvorené knižnice? Potrebujete sa dostať k informačným zdrojom? Skúste využiť niektoré z nami ponúkaných voľne dostupných databáz. Pre bližšie informácie kliknite tu: https://www.svkbb.eu/statna-vedecka-kniznica-v-banskej-bystrici/sluzby/e-sluzby/

Ideme sa pochváliť.

Naša knižnica sa zapojila do celosvetovej súťaže o cenu Zelená knižnica.

Snažíme sa vytvárať maximálne príjemné vnútorné prostredie pre používateľov a návštevníkov.

Dopĺňame viac zelene do verejných priestorov našej knižnice separujeme, zapájame sa do aktivít, ktoré pomáhajú zviditeľniť spoločenskú úlohu knižnice.

Udržateľný rozvoj je našim hlavným záujmom.

Pozrite sa na naše nedávne aktivity a navštívte nás na  https://youtu.be/K4EyTiwkGhA

Využite voľne dostupnú video učebnicu JoVE Core Biology!

K dispozícii je vyše 400 videí zameraných na interaktívnu výučbu základov biológie. Vizualizácia cez videá a textové popisy vytvorené odborníkmi umožňuje študentom rýchlo pochopiť zložité vedecké myšlienky a modely. Zastúpené sú procesy v bunkách, genetika, ľudská biológia, ekológia a evolúcia.

Prístup je funkčný z akéhokoľvek zariadenia s online pripojením. Videá možno zdieľať, vkladať do webových stránok. U všetkých videí je k dispozícii obsah, prepis hovoreného komentára a možnosť zapnutia titulkov v angličtine.

https://www.jove.com/science-education/jovecore

Našu edičnú činnosť obohatil nový titul z našej vydavateľskej dielne. Venovaný je rodnému domu nášho literárneho velikána – Jozefa Gregora-Tajovského a literárnej expozícii, ktorá sa v ňom nachádza a spravuje ju Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici​. Viac informácii o našej edičnej činnosti a publikácii sa dozviete na našom webe, kde si ju môžete aj zakúpiť.

„Deň, na ktorý sa nikdy nezabudne! S príchodom Vianoc vám ponúkame možnosť vybrať si darček z našej dielne. Tento čerstvý a jedinečný produkt môže urobiť radosť vašim blízkym, rodine, kolegom, obchodným partnerom a všetkým, ktorých chcete potešiť niečím originálnym. Tento ručne zhotovený album obsahuje starostlivo zostavený výber článkov z dobovej periodickej tlače vo vami zadaný dátum. Tým sa stáva priam ideálnym darčekom na rôzne výročia. Cena albumu je 19,99€. Informácie a príjem objednávok na : [email protected] alebo telefonicky na čísle 048/47 107 03.“

Objednajte si rešerš online jednoducho a rýchlo z pohodlia domova.

Poslanie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a kultúrno-výchovnú činnosť.

Od roku 2001 je ku knižnici organizačne pričlenené Literárne a hudobné múzeum, čím sa činnosť knižnice rozšírila o zberateľskú a odbornú činnosť litrárno-múzejnú a hudobno-múzejnú.

ZISTI VIAC

Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítaš si to inokedy.

Theodor Gottlieb von Hippe

Knihy boli moji živí priatelia. Bolo ich málo, ale vyčítala som z nich aj to, čo autori do nich nevložili.

Mária Rázusová-Martáková

Človek by mal vlastne čítať vždy len to, čo obdivuje.

Johann Wolfgang von Goethe
Prídte nás tento týždeň navštíviť

Najnovšie príspevky

Naši partneri

Adresa

Lazovná 9
Banská Bystrica, 975 58

Otváracie hodiny

Po, Pia 10:00 – 17:00
Ut, St, Št, 10:00 – 18:00

Telefón

+421 48 415 5111
+421 48 471 0769