Upozornenia a oznamy

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Vás pozýva
na verejný odpočet
plnenia úloh činnosti a hospodárenia za rok 2019
11. jún 2020 o 10.00 h
ŠVK – Malá sála
Lazovná 9, Banská Bystrica

OZNAMUJEME ZMENU

Knižničné služby poskytujeme v obmedzenom režime

 Výpožičný čas od 11. mája do 15. júna 2020

Pondelok    8.00 – 17.00 h

Utorok        8.00 – 17.00 h

Streda         8.00 – 18.00 h

Štvrtok        8.00 – 17.00 h

Piatok         8.00 – 17.00 h

V čase od 12.00 do 13.00 h bude knižnca a múzeum zatvorené z dôvodu sanitačnej prestávky

Oznamujeme Vám,

že Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici bude pre verejnosť opäť otvorená od 11. mája 2020 od 8.00 h.

Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že knižničné služby budú obmedzené.

Knihy Vás prosíme naďalej vracať len prostredníctvom biblioboxu, nakoľko dokumenty budú nevyhnutný čas v karanténe. Študovne a jazykové centrá budú až do odvolania zatvorené a prezenčné výpožičky nebudú poskytované.

Poskytovať Vám budeme zatiaľ len absenčné služby (na požiadanie Vám v požičovni poskytneme aj knihy zo študovní). Zároveň sa môžete v požičovni registrovať, aj predĺžiť si členstvo.
Lehota na vrátenie zapožičaných kníh bola všetkým nastavená do 30. júna 2020, do tohto dátumu budú odpustené poplatky za oneskorené vrátenie dokumentov, ktoré používateľom vznikli po 10. marci 2020.

Vážení čitatelia,

teší nás rozhodnutie Úradu verejného zdravotnícvta o spojení 2. a 3. fázy uvoľňovania a možnosť otvoriť knižnice už 6. mája, avšak vzhľadom na veľmi krátky čas a očakávané pokyny MK SR, ktoré upravia hygienické podmienky prevádzky knižníc, nevieme v tejto chvíli určiť presný dátum, kedy knižnicu pre verejnosť otvoríme.

Upozorňujeme, že aj po otvorení bude knižnica fungovať v špeciálnom režime, nebudú dostupné všetky služby, na ktoré ste Vy, naši čitatelia, zvyknutí. O termíne otvorenia, o režime, v akom bude knižnica fungovať, ako aj o hygienických opatreniach sa včas dozviete na našom webe www.svkbb.eu a na FB.

Prosím, sledujte nás, informácie budeme priebežne aktualizovať.

Vážení návštevníci a návštevníčky,

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM bude pre verejnosť otvorené od 11. 5. 2020 v čase 10.00 – 17.00

so sanitačnou prestávkou v čase 12.00 -13.00, kedy bude múzeum zatvorené.

V súlade s nariadením Ministerstva kultúry SR č. 9/2020 Vás prosíme o dodržanie týchto opatrení:

       vstup je možný len pre jednotlivcov alebo skupiny max. 5 osôb;

  • pri vstupe do múzea je nutné použiť dezinfekciu na ruky; -jednotlivci medzi sebou musia dodržiavať odstup 2 m;
  • počet návštevníkov v expozíciách nesmie prekročiť 1 os. na 25m2.

    Viac na www.lhmbb.eu ; [email protected] ; +421 905 303 593   

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu návštevu!

Milí čitatelia

Štátna vedecká knižnica je až do odvolania zatvorená ale knižničný systém funguje. Výpožičnú lehotu si môžete cez internet predlžovať, aj keď ste ju o pár dní prekročili.

Knihy, ktoré chcete vrátiť, prípadne ich žiadajú iní čitatelia, môžete vrátiť do biblioboxu pred knižnicou. Vyberáme ich každý deň a odpisujeme po uplynutí 14 dňovej karantény. Poplatky za omeškanie v tomto období neúčtujeme.

Ďakujeme Vám za pomoc a spoluprácu

Váš tím ŠVK

V zmysle príkazu ministerky kultúry je Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici dňom 10. marca 2020
pre verejnosť  ZATVORENÁ.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici až do odvolania ruší všetky plánované podujatia a exkurzie.

Dňom 10. marca 2020 knižnica nebude prijímať čitateľmi vypožičanú literatúru až do odvolania.

Zároveň nebude vyberať poplatky za oneskorené vrátenie dokumentov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto opatrením až do odvolania.

Čitateľov žiadame, aby si vypožičanú literatúru zatiaľ nechali doma a vrátili ju po skončení súčasnej epidemiologickej situácie.

Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 048/4710734,  048/4710733 alebo e-mailom na [email protected].

Vážení návštevníci,

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ŠVK BB) prijala preventívne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

V tejto súvislosti vyzývame používateľov a návštevníkov, aby nenavštevovali knižnicu a nezúčastňovali sa na podujatiach, ktoré organizuje v prípade, že v posledných 14-tich dňoch:

  • vrátili sa z krajiny s potvrdeným výskytom koronavírusu,
  • boli v kontakte s osobami, u ktorých bol koronavírus potvrdený,
  • boli v kontakte s osobami, ktoré sa ocitli v karanténe pre podozrenie z ochorenia spôsobeného koronavírusom,
  • objavili sa u nich príznaky choroby spôsobenej koronavírusom.

Upozorňujeme používateľov, u ktorých bude potvrdené ochorenie novým koronavírusom (alebo budú izolovaní v karanténe) a ktorí majú vypožičané dokumenty z knižničného fondu ŠVK BB, aby bezprostredne telefonicky kontaktovali knižnicu na telefónnych číslach: 048/4710734, 048/4710733, 048/4155067, respektíve emailom [email protected].

V tomto prípade nevracajte vypožičané knihy!

Dokumenty vráťte až po odoznení ochorenia, alebo ukončení karantény. Pokuty za oneskorené vrátenie dokumentov nebudú v týchto prípadoch účtované.

Zároveň dávame do pozornosti opatrenia a pokyny hlavného hygienika SR zverejnené na www.uvzsr.sk.

PhDr. Blanka Snopková, PhD.

riaditeľka

Oznamujeme Vám,

že od 1.1.2020 A 1 – A 96 499,   C 1 – C 35 500,    B 14 500 – B 24 999,   S, D, X z externého skladu si používatelia môžu prevziať v pondelok-streda-piatok.

Komplikujú Vám štúdium zatvorené knižnice? Potrebujete sa dostať k informačným zdrojom? Skúste využiť niektoré z nami ponúkaných voľne dostupných databáz. Pre bližšie informácie kliknite tu: https://www.svkbb.eu/statna-vedecka-kniznica-v-banskej-bystrici/sluzby/e-sluzby/

Máte záujem o rešerš?

Napriek tomu, že Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je od 10. marca 2020 pre verejnosť zatvorená a poskytovanie knižnično-informačných služieb v priestoroch knižnice je pozastavené, naďalej poskytujeme služby prostredníctvom internetu.

Pokiaľ máte záujem o vypracovanie a zaslanie rešerše, stačí len vyplniť on-line objednávku pre registrovaného alebo neregistrovaného používateľa na webovej stránke.

ZVOĽTE SI MOŽNOSŤ OBJEDNANIA REŠERŠE ONLINE Z POHODLIA DOMOVA.

https://www.svkbb.eu/statna-vedecka-kniznica-v-banskej-bystrici/sluzby/resersne-konzultacn-sluzby/

Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle +421 48 471 07 76 alebo e-mailom na [email protected]

Ideme sa pochváliť.

Naša knižnica sa zapojila do celosvetovej súťaže o cenu Zelená knižnica.

Snažíme sa vytvárať maximálne príjemné vnútorné prostredie pre používateľov a návštevníkov.

Dopĺňame viac zelene do verejných priestorov našej knižnice separujeme, zapájame sa do aktivít, ktoré pomáhajú zviditeľniť spoločenskú úlohu knižnice.

Udržateľný rozvoj je našim hlavným záujmom.

Pozrite sa na naše nedávne aktivity a navštívte nás na  https://youtu.be/K4EyTiwkGhA

Využite voľne dostupnú video učebnicu JoVE Core Biology!

K dispozícii je vyše 400 videí zameraných na interaktívnu výučbu základov biológie. Vizualizácia cez videá a textové popisy vytvorené odborníkmi umožňuje študentom rýchlo pochopiť zložité vedecké myšlienky a modely. Zastúpené sú procesy v bunkách, genetika, ľudská biológia, ekológia a evolúcia.

Prístup je funkčný z akéhokoľvek zariadenia s online pripojením. Videá možno zdieľať, vkladať do webových stránok. U všetkých videí je k dispozícii obsah, prepis hovoreného komentára a možnosť zapnutia titulkov v angličtine.

https://www.jove.com/science-education/jovecore

Našu edičnú činnosť obohatil nový titul z našej vydavateľskej dielne. Venovaný je rodnému domu nášho literárneho velikána – Jozefa Gregora-Tajovského a literárnej expozícii, ktorá sa v ňom nachádza a spravuje ju Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici​. Viac informácii o našej edičnej činnosti a publikácii sa dozviete na našom webe, kde si ju môžete aj zakúpiť.

„Deň, na ktorý sa nikdy nezabudne! S príchodom Vianoc vám ponúkame možnosť vybrať si darček z našej dielne. Tento čerstvý a jedinečný produkt môže urobiť radosť vašim blízkym, rodine, kolegom, obchodným partnerom a všetkým, ktorých chcete potešiť niečím originálnym. Tento ručne zhotovený album obsahuje starostlivo zostavený výber článkov z dobovej periodickej tlače vo vami zadaný dátum. Tým sa stáva priam ideálnym darčekom na rôzne výročia. Cena albumu je 19,99€. Informácie a príjem objednávok na : [email protected] alebo telefonicky na čísle 048/47 107 03.“

Ak hľadáte darček pre vášho blízkeho, využite príležitosť a obdarujte ho našou darčekovou poukážkou na členstvo v ŠVK. Môžete si ich zakúpiť pri výpožičnom pulte v oddelení absenčných výpožičiek. Poukážky sú dostupné v cene 5€ a 10€.

Objednajte si rešerš online jednoducho a rýchlo z pohodlia domova.

Poslanie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a kultúrno-výchovnú činnosť.

Od roku 2001 je ku knižnici organizačne pričlenené Literárne a hudobné múzeum, čím sa činnosť knižnice rozšírila o zberateľskú a odbornú činnosť litrárno-múzejnú a hudobno-múzejnú.

ZISTI VIAC

Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítaš si to inokedy.

Theodor Gottlieb von Hippe

Knihy boli moji živí priatelia. Bolo ich málo, ale vyčítala som z nich aj to, čo autori do nich nevložili.

Mária Rázusová-Martáková

Človek by mal vlastne čítať vždy len to, čo obdivuje.

Johann Wolfgang von Goethe
Prídte nás tento týždeň navštíviť

Výstava Za oponou ochotníckeho divadla

By |14. mája 2020|Blog, LHM|0 Comments

Literárne a hudobné múzeum v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom pripravilo v rámci Roku slovenského divadla novú výstavu s názvom Za oponou ochotníckeho divadla. Jej cieľom je predstaviť osobnosti banskobystrického regiónu, ktoré sa aktívne angažovali alebo angažujú v divadle. Poukazuje tiež na fakt, že divadelná inscenácia je výsledkom množstva ľudí s rôznymi prínosmi – režijnými, hereckými, dramatickými, scénografickými a i. Súčasťou sú aj informácie o ochotníckych súboroch a ich histórii. Výstava takto prezentuje bohatú divadelnú tradíciu z viacerých uhlov pohľadu. Elektronickú verziu výstavy spustíte kliknutím na tlačidlo Present a môžete si ju prepnúť do formátu celej obrazovky (v pravom

Naši partneri

Adresa

Lazovná 9
Banská Bystrica, 975 58

Otváracie hodiny

Po,Pi 10:00 – 17:00
Ut,St,Št 10:00 – 18:00

Telefón

+421 48 415 5111
+421 48 471 0769