Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Otváracie hodiny ŠVK

pondelok :

13.00- 17.00

utorok :

10.00- 18.00

streda : 10.00- 18.00

štvrtok :

10.00- 18.00

piatok :

10.00- 18.00

sobota : 09.00- 12.00
nedeľa : zatvorené

Oznamy - Novinky

  • 1
  • 2
Oznam

Vážení návštevníci,
1. novembra 2014 (sobota, štátny sviatok) bude Štátna vedecká knižnica zatvorená.

Oznam

 

Vážení návštevníci,

využite online prístup k digitalizovaným tlačiam

z fondu ŠVK v Banskej Bystrici.

 

<<< VIAC >>>

Oznam

Knihy so signatúrami :

A 1 – A 40 000,

C 1 – C 35 500,

S, D, X

z externého skladu si používatelia môžu dokumenty prevziať v nasledujúci deň.

Oznam

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum príjme do pracovného pomeru LEKTORA/LEKTORKU.


<<< VIAC >>>

45

facebook-profile-svkbb

expresne-vypozicky-letak-s

tc-uputavka

WIFI zóna

Elektronická čítačka

ebook-banner-small

Ocenenia

cena-primatora2

 Cena primátora za rok 2013


topweblib2

 

 ocenenie2

Ocenenie na konferencii Krym 2010


topweblib2010-kvalitne sidlo

Lutherova Biblia

lutherova_biblia

Kulturné podujatia v rezorte kultúry - www.navstevnik.sk

Novinky z MK SR

Citát známej osobnosti

Tu sme len chvíľku, ale v knihách žijú naše myšlienky na dlhý čas.

J. Neruda

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

 

Technický prevádzkovateľ spoločnosť SWAN

 

Redakčný systém Joomla

Cenník služieb

KNIŽNIČNÝ PORIADOK ŠVK V BANSKEJ BYSTRICI

PRÍLOHA Č. 2

 

CENNÍK SLUŽIEB

 

 

A/ Registračné, manipulačné a sankčné poplatky

Registrácia pozostáva zo zápisného a poplatku za vydanie identifikačnej karty

Registračné poplatky

merná jednotka

jednotková cena v Euro

Fyzické osoby

identifikačná karta

osoba

7,00 €

ks

5,00€

Študenti do 26 rokov, ktorí vlastnia ISIC

osoba

3,50 €

Študenti do 26 rokov, ktorí nevlastnia ISIC

identifikačná karta

osoba

3,50 €

ks

5,00 €

Pedagógovia, ktorí vlastnia ITIC

osoba

7,00 €

Pedagógovia, ktorí nevlastnia ITIC

identifikačná karta

osoba

7,00 €

ks

5,00 €

Dôchodcovia

identifikačná karta

osoba

3,50 €

ks

5,00 €

Zdravotne postihnutí

identifikačná karta

osoba

3,50 €

ks

5,00 €

Fyzické osoby vo veku od 14 do 15 rokov

identifikačná karta

osoba

3,50 €

ks

5,00 €

Inštitúcie (podniky, firmy)

identifikačná karta

subjekt

25,00 €

ks

5,00 €

Vystavenie duplikátu identifikačnej karty

ks

5,00 €

Vystavenie jednorazového preukazu, jednorazové poskytnutie prezenčných služieb

osoba

1,00 €

Predĺženie platnosti identifikačnej karty je v cene zápisného podľa zaradenia čitateľa

 

Strata dokumentu

Základný sankčný poplatok pri strate tlačeného dokumentu

ks

7,00 €

Zvýšený poplatok v prípade, že sa jedná o stratu dokumentu, ktorý je dokumentačne, informačne, historicky a umelecký hodnotný

ks

20,00 €

Výnimočný - zvýšený poplatok (rozhoduje akvizičná komisia)

ks

30,00 €

Poškodenie alebo strata CD ROMu, DVD (samostatný dokument, alebo príloha ku knihe)

ks

35,00 €

 

Oneskorené vrátenie dokumentu

Poplatok za každý deň a každý zväzok po uplynutí výpožičnej lehoty

zväzok / deň

0,10 €

Riaditeľská upomienka po uplynutí 90 dní od dňa požičania dokumentu + poštovné

ks

15,00 €

Predžalobná upomienka po uplynutí 120 dní od dňa požičania dokumentu + poštovné

ks

30,00 €

Pri zaslaní riaditeľskej a predžalobnej upomienke je používateľ povinný zaplatiť súčasne aj poplatky za oneskorené vrátenie

Zisťovanie adresy používateľa

osoba

3,50 €

Jednorazové (platné 1 deň) poskytnutie služieb osobe, ktorá nie je registrovaným používateľom knižnice (v zmysle čl. 3, bodu 5)

deň

1,00 €

Poškodenie knižničného dokumentu

Poškodenie väzby podľa formátu knihy

- signatúra X

zväzok

3,00 €

- signatúra A

zväzok

3,50 €

- signatúra B, S

zväzok

4,00 €

- signatúra C

zväzok

5,00 €

- signatúra D

zväzok

7,00 €

- brožovaná väzba formátu A5

zväzok

2,00 €

- brožovaná väzba formátu A4

zväzok

2,50 €

Popísanie, znečistenie a iné poškodenie knihy

zväzok

2,00 €

Poškodenie čiarového kódu

zväzok

1,00 €

Poškodenie RFID ks 3,50 €

 

Nadštandardné služby

Objednanie dokumentov telefonicky, poštou, e-mailom

zväzok

0,50 €

Predĺženie výpožičky na základe telefonickej, poštovej alebo e-mailovej požiadavky používateľa

zväzok

0,20 €

Tlač aktuálneho konta používateľa

zväzok

0,10 €

Expresné vybavenie žiadanky na výpožičku (do 15 minút)

zväzok

0,50 €

Rezervovanie dokumentov + odoslanie oznámenia poštou

zväzok

0,50 €

Vyhľadávanie dokumentov a overenie ich dostupnosti podľa telefonickej / mailovej požiadavky používateľa

zväzok

0,20 €

Zasielanie mailových oznámení o novinkách vo fonde

vedný odbor

3, 00 €

Poplatok za prípravu dokumentov z rešerše, prípadne zhotovenie xerokópií. Knižnica požaduje uhradiť poplatok vopred.

úkon

3,00 €

 

Medziknižničná výpožičná služba

Poplatok používateľov ŠVK

- požiadavky zo slovenských knižníc

zväzok

2,00 €

- požiadavky z Českej republiky (MMVS)

zväzok

3,50 €

- požiadavky z iných krajín v Európe (MMVS)

zväzok

10,00 €

- požiadavky z Veľkej Británie a zámoria (MMVS)

zväzok

14,00 €

Poplatky pre žiadajúce knižnice

- poštovné za balík podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

 

 

- manipulačný poplatok (balné)

bal.

0,40 €

Zasielanie xerokópií článkov do 5 strán

 

1,00 €

- za každú ďalšiu stranu

 

0,10 €

Elektronické dodávanie kópií dokumentov do  5 strán

dokument

0,50 €

- za každú ďalšiu stranu

strana

0,10 €

 

B/ Poplatky za informačné služby

I. Klasické rešerše

Poplatok pri spracovaní rešerše konzultantom

za každú začatú hodinu práce

3,00 €

 

II. Rešerše z elektronických informačných zdrojov

Poplatok pri spracovaní rešerše konzultantom

za každú začatú hodinu práce

3,00 €

Poplatok pri spracovaní rešerše pre iné knižnice

do 50 záznamov

3,00 €

 

50 - 80 záznamov

4,00 €

 

nad 80 záznamov

5,00 €

Adresné informácie - sledovanie informačných profilov pre inštitúcie a organizácie z počítačových báz dát/tematická oblasť a rok

profil

7,00 €

Upozornenie :

1. Rešerše z báz dát sa vyhotovujú na počkanie na základe požiadavky používateľa, alebo na základe vyplnenej objednávky

2. Ostatné bibliografické služby knižnica poskytuje na základe objednávky a vzájomnej dohody s používateľom

 

III. Ostatné služby

Použitie výpočtovej techniky knižnice na samostatné
rešeršovanie v databázach, na prepis vlastných textov, tlač z vlastných prenosných médií a pri vstupe do internetu

PC zostava –
za každú
začatú
hodinu

0,50 €

Skenovanie dokumentov

strana

0,10 €

Záloha za požičanie e-čítačky

1 ks

20,00 €

 

IV. Tlač

Čiernobiela

strana

0,10 €

Farebná

strana

0,70 €

C/ Poplatky za kopírovacie práce / 1 strana
Formát - typ materiál Merná
jednotka
Jednotková cena

Formát A5 - čiernobiele

 

 

- jednolistové

80 gr. strana 0,05 €

- z viazanej predlohy

80 gr. strana 0,05 €

Formát A4 - čiernobiele

 

 

- jednolistové

80 gr.

strana

0,07 €

- z viazanej predlohy

80 gr.

strana

0,08 €

- obojstranné

80 gr.

list

0,10 €

- jednolistové

160 gr.

strana

0,12 €

- z viazanej predlohy

160 gr.

strana

0,13 €

Formát A4 - farebné

 

 

- jednolistové

80 gr.

strana

0,50 €

- z viazanej predlohy

80 gr.

strana

0,60 €

- jednolistové

160 gr.

strana

0,70 €

- z viazanej predlohy

160 gr.

strana

0,80 €

Formát A3 čiernobiele

 

 

- jednolistové

80 gr.

strana

0,12 €

- z viazanej predlohy

80 gr.

strana

0,13 €

- obojstranné

80 gr.

list

0,17 €

Formát A3 farebné

 

 

- jednolistové

80 gr.

strana

0,70 €

- z viazanej predlohy

80 gr.

strana

0,80 €

- jednolistové

160 gr.

strana

0,90 €

- z viazanej predlohy

160 gr.

strana

1,00 €

Formát A4 - čiernobiele kópie na farebný papier

- jednolistové

80 gr.

strana

0,10 €

- z viazanej predlohy

80 gr.

strana

0,20 €

- jednolistové

160 gr.

strana

0,30 €

- z viazanej predlohy

160 gr.

strana

0,40 €

Formát A3 čiernobiele kópie na farebný papier

- jednolistové

80 gr.

strana

0,50 €

- z viazanej predlohy

80 gr.

strana

0,30 €

- jednolistové

160 gr.

strana

0,40 €

- z viazanej predlohy

160 gr.

strana

0,50 €

D/ Poplatky za knihárske práce
Laminovanie - fólia A4

strana

0,50 €

Hrebeňová väzba

- A4 do 80 listov zv.

1,10 €