Project Description

Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje na Slovensku výskum výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov. Tie patria medzi najstaršie umelecké prostriedky vôbec. Tradičné hudobné nástroje sú základom ľudovej inštrumentálnej hudby. Na Slovensku tvoria v porovnaní s inými stredoeurópskymi kultúrami značne rozsiahly celok, ktorý v súčasnosti tvorí do 200 nástrojových typov. Expozícia prináša 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov. Väčšina z nich bola vyrobená v 20. storočí. Z druhej skladby prezentuje signálne, samoznejúce, vzduchozvučné a strunové nástroje. Najrozsiahlejší celok je venovaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju – fujare, ktorá sa stala symbolom etnickej preukaznosti Slovákov. Expozíciu dopĺňa videopremietanie, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity (hra na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže).

Program

Program si môžete vybrať z nášho katalógu (otvoriť).

Objednanie

Konkrétny program si môžete objednať:

 • cez náš objednávkový formulár (nižšie);
 • na telefónnom čísle: +421 48 47 107 72, +421 905 303 593;
 • prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Otváracie hodiny

Pondelok – piatok 10. 00 – 17. 00 h (ohlásené návštevy aj v inom čase)
Sídlo: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, Banská Bystrica

Bežné vstupné

3vstup
 • Dospelí
 • Návšteva jednej expozície

Bežné balíkové vstupné

3vstup
 • Dospelí
 • Pri návšteve všetkých troch expozícií

Zvýhodnené balíkové vstupné

2vstup
 • Deti, študenti, dôchodcovia
 • Pri návšteve všetkých troch expozícií

Zvýhodnené vstupné

1vstup
 • Deti, študenti, dôchodcovia
 • Návšteva jednej expozície

Voľný vstup: deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníkov múzeí a galérií SR a ČR, pedagogický dozor

Objednávkový formulár

Komentáre

komentárov