Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici Vás pozýva na prednášku

„Žena je dôležitým činiteľom v živote národa“

Úvahy a život Terézie Vansovej v dokumentoch ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici

Terézia Vansová (1857 – 1942), slovenská spisovateľka, redaktorka a osvetová pracovníčka ako dvanásťročná strávila v Banskej Bystrici jeden rok na dievčenskej škole profesora Karola Orfanidesa, aby sa zdokonalila v nemčine. Natrvalo sa v meste usadila spolu s manželom Jánom a chovanicou Oľgou 15. júna 1911 a prežila tu vyše tridsať rokov umelecky plodného života. Pochovaná je na Ev. cintoríne na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. V ŠVK – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici sa nachádza bohatá dokumentácia jej života a tvorby, doplnená výpovednými trojrozmernými artefaktmi, ktoré Vám predstavíme.

Komentáre

komentárov