Kontakt-old2018-06-14T14:16:45+00:00

Spýtaj sa knižnice - logo

Adresa

Lazovná 9
Banská Bystrica, 975 58

Otváracie hodiny

Ut,St,Št 10:00 – 18:00
Po, Pi 10:00 – 17:00

Telefón

+421 48 415 5111
+421 48 471 0769

Kontakty

IČO: 35987006
DIČ: 2021433172
Bankové spojenie IBAN: SK19 8180 0000 0070 0006 9050

e-mail: [email protected]
tel.: +421 48 415 5111, +421 48 471 0769
fax: +421 48 412 4096

Odbor riaditeľky

 Riaditeľka ŠVK PhDr. Blanka Snopková, PhD. 048/47 107 66
048/47 107 80
fax 048/412 40 96
Vedúca odboru,vedecký tajomník, manažér pre medzinárodné styky PhDr. Oľga Doktorová 048/47 107 83
Marketingový manažér Mgr. Ivan Ciglan 048/47 107 01
Sekretariát Adriana Barth 048/47 107 66
fax 048/412 40 96
Galéria v podkroví PaedDr. Dušan Jarina 048/47 107 00

Oddelenie Informatiky

Informatik Ing. Július Cibuľa 048/47 107 11
Informatik Ing. Michal Gunda 048/47 107 11

Odbor knižničných fondov

Vedúca odboru, vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov Mgr. Jana Vranová 048/47 107 53
Periodiká Mgr. Alica Kmeťová 048/47 107 54

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov

Akvizícia Mgr. Katarína Glejteková 048/47 107 55

Oddelenie správy fondov

Vedúca oddelenia Eva Fekiačová 048/47 107 45

Odbor služieb

Vedúca odboru PhDr. Blanka Snopková, PhD. 048/47 107 80

Oddelenie absenčných služieb

Vedúci oddelenia Mgr. Peter Majling 048/47 107 33
Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba Mgr. Danka Rešovská 048/47 107 34
Výpožičný pult, Referenčné služby, „Spýtajte sa knižnice“
Mgr. Katarína Fiľová 048/47 107 34

Oddelenie prezenčných služieb

Vedúca oddelenia Mgr. Veronika Uhríková 048/47 107 03
Centrum slovanských štúdií Mgr. Veronika Uhríková 048/47 107 03
Nemecká študovňa Mgr. Katarína Šmelková 048/47 107 14
InfoUSA Mgr. Zuzana Kopčanová 048/47 107 84
Britské centrum 048/47 107 77
Window of Shanghai Mgr. Ivana Bičanovská 048/47 107 77
Univerzálna študovňa Mgr. Ivana Bičanovská 048/47 107 77
Hudobné átrium Mgr. Ingrid Guzmická 048/47 107 44
Študovňa viazaných periodík Mgr. Branislav Bubniak 048/47 107 31
Študovňa odborných periodík Zita Turčanová 048/47 107 75

Oddelenie bibliografie

Vedúca oddelenia Mgr. Dana Chalupeková 048/47 107 80
Partnerská knižnica NR SR Mgr. Barbora Skubachová 048/47 107 78
Študovňa starých a vzácnych tlačí Mgr. Mária Bôbová, PhD. 048/47 107 78
Úsek súbežnej bibliografie Mgr. Dana Chalupeková 048/47 107 78
Bibliograficko-informačné a databázové centrum, Stredisko európskych informácií Mgr. Tomáš Albert , Mgr. Michal Majer 048/47 107 76
048/47 107 76

Odbor ekonomicko – správny

Vedúci odboru, vedúci oddelenia prevádzky knižnice a správy budov RNDr. Martin Kassa 048/47 107 64

Oddelenie ekonomické

Vedúca oddelenia, ekonóm Ing. Ľubica Benická 048/47 107 27

Oddelenie informatiky a reprografie

Poverený vedením oddelenia Mgr. Ivan Ciglan 048/47 107 01

Oddelenie prevádzky knižnice a správy budov

Referent pre OBP Pavel Dědič 048/47 107 81

Literárne a hudobné múzeum

Vedúca múzea Mgr. Soňa Šváčová, PhD. +421 48 47 107 73
+421 918 899 014

Oddelenie spoločenských vied

Kurátorka literárnych zbierok Mgr. Lucia Panáčková +421 48 47 107 71
Kurátorka literárnych zbierok Mgr. Zlata Troligová +421 48 47 107 71
Kurátorka literárnych zbierok Mgr. Mária Lásková +421 48 47 107 58
Kurátor hudobných zbierok Mgr. Imrich Šimig +421 48 47 107 02

Oddelenie dokumentácie, ochrany zbierkového fondu a prezentácie

Dokumentátorka, kustódka, knihovníčka Mgr. Janka Dimošová +421 48 47 107 72
Konzervátorka, fotografka, výstavná technička, výtvarníčka, grafička Mgr. Radka Tvrdoňová +421 48 47 107 02
Lektorka, PR Mgr. Jozefa Pevčíková +421 48 47 107 70
Kameraman, strihač Mgr. Marek Durdiak, PhD. +421 48 412 36 90
+421 48 47 107 74
lhm-logo
lhm-logo