Rešeršné a konzultačné služby

Rešeršné a konzultačné služby 2017-12-19T11:48:18+00:00
Objednávka rešerše pre používateľov ŠVKBB s platným preukazom

POPLATKY A INFORMÁCIE K ICH ÚHRADE

Rešerš bude vyhotovená a zaslaná na Vami uvedenú e-mailovú adresu do troch pracovných dní po pripísaní poplatku, stanoveného v zmysle Knižničného poriadku ŠVK v Banskej Bystrici a cenníka služieb, na účet knižnice.

Spracovanie rešerše konzultantom: 4,00 €

IBAN: SK19 8180 0000 0070 0006 9050
variabilný symbol: 094
správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko + dvoj- až trojslovný názov rešerše

 
KONTAKT

Bibliograficko-informačné a databázové centrum
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Tel.: (+421) 48 471 07 76
E-mail: [email protected]

Objednávka rešerše pre neregistrovaných (jednorazových) používateľov

POPLATKY A INFORMÁCIE K ICH ÚHRADE

Rešerš bude vyhotovená a zaslaná na Vami uvedenú e-mailovú adresu do troch pracovných dní po pripísaní poplatku, stanoveného v zmysle Knižničného poriadku ŠVK v Banskej Bystrici a cenníka služieb, na účet knižnice.

Na nižšie uvedený účet uhraďte prosím sumu 5,- eur.
(Spracovanie rešerše konzultantom: 4,00 € + poplatok za jednorazové poskytnutie služby – jednorazový preukaz používateľa: 1,00 €)

IBAN: SK19 8180 0000 0070 0006 9050
variabilný symbol: 094
správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko + dvoj- až trojslovný názov rešerše

 
KONTAKT

Bibliograficko-informačné a databázové centrum
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Tel.: (+421) 48 471 07 76
E-mail: [email protected]

Dostupné databázy:

 • Slovenská národná bibliografia bibliografická databáza, staršie ročníky CD ROM verzia, aktuálna online verzia,
 • Česká národná bibliografia bibliografická databáza, staršie ročníky CD ROM verzia, aktuálna online verzia,
 • Firemný monitor plnotextová databáza, monitor tlače, register organizácií,
 • Bibliomedica bibliografická databáza odborných monografií a článkov z oblasti medicíny, zdravotníctva a ošetrovateľstva,
 • Pamäť mesta Banská Bystrica regionálna bibliografická databáza,
 • EBSCO – súbor online databáz s plnými textami článkov v anglickom jazyku s možnosťou automatického prekladu do vybraných jazykov. Obsahuje nasledovné databázy:
  • Academic Search Complete,
  • Business Source Premier,
  • MasterFILE Premier,
  • GreenFILE,
  • Agricola,
  • ERIC,
  • Health Source – Consumer Edition,
  • Health Source – Nursing/Academic Edition,
  • Humanities International Complete,
  • Library, Information Science & Technology Abstracts,
  • Newspaper Source,
  • Regional Business News,
  • Medline with Full Text.
 • EZB – databáza plnotextových odborných elektronických časopisov,
 • Gale Military and Intelligence Database – databáza článkov s plnými textami z oblasti vojenských vied,
 • databázy voľne prístupné na internete.

Iné služby:

 • školenia používateľov,
 • exkurzie pre objednané skupiny návštevníkov.

Kontakt

e-mail: Mgr. Tomáš Albert

tel.: 048/47 107 76, 048/47 107 78

lhm-logo
lhm-logo