Predregistrácia

Chcete si rýchlejšie obstarať preukaz člena Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici? Ak áno, potom vyplňte formulár na predregistráciu. Údaje odoslané cez tento formulár podliehajú ochrane v zmysle platnej legislatívy a nepovolaná osoba k nim nemá prístup. Pri najbližšej návšteve knižnice oznámite, že ste vyplnili predregistračný formulár a predložíte platný občiansky preukaz, prípadne aj ISIC či preukaz ZŤP. Pracovníčka knižnice už len skontroluje správnosť údajov a nemusí ich zapisovať. Vaša registrácia za používateľa knižnice môže takto prebehnúť rýchlejšie.

Ak máte záujem knihy si vopred objednať a pri najbližšej návšteve v knižnici si ich prevziať, kontaktujte nás na emailovej adrese [email protected] Na vyžiadanie Vám zašleme prihlasovacie údaje do Vášho čitateľského konta.

POZOR! Predregistrácia sa netýka používateľov, ktorí si chcú obnoviť platnosť členstva v knižnici.

Prihlásenie

Projekt KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie) je projekt štátneho informačného systému. Združuje subjekty, ktoré sa dobrovoľne rozhodli používať integrovaný knižnično-informačný systém Virtua.

Prihlásenie do KIS3G

a) Užívateľské meno – 15-miestne číslo
b) Heslo používateľa
c) Prihlásenie

Moje konto (vľavo hore)

Vypožičané – dokumenty, ktoré máte aktuálne požičané
Žiadanky – dokumenty, ktoré máte objednané alebo rezervovanéYour Content Goes Here

a) Kliknite na položku Registre/Autority – vyberte si kategóriu vyhľadávnia > Autor, Predmet, Názov
b) Zadať názov / autora (prvé je priezvisko) požadovaného dokumentu
c) Kliknite na Hľadať
d) Potvrďte zvolený dokument
e) Kliknite na názov dokumentu
f) Objednajte si knihy so statusom DOSTUPNÉ a trieda exemplára VYPOŽIČATEĽNÉ a kliknite na ŽIADANKA (zelený obdĺžnik)
g) Kliknite na POTVRDIŤ – kniha je objednaná. Úspešnosť objednávky si môžete skontrolovať v položke Moje konto – žiadanky. Následne bude vaša objednávka potvrdená aj mailom.

1. Knihy z tohto skladu si môžete prevziať UŽ O 1 HODINU OD OBJEDNANIA.

2. V prípade dokumentov z externého skladu najbližší v utorok a štvrtok po objednaní:

Externý sklad – signatúry: A 1 – A 96 499

B 14 500 – B 24 999
C 1 – C 35 500
S 1 – S…. (všetky signatúry S)
D 1 – D.. (všetky signatúry D)
X 1 – X… (všetky signatúry X)

Objednávky je potrebné prevziať v rámci 5 pracovných dní.

Status Spracováva sa sa zmení až v momente výpožičky knihy
Záložka Rešerš neslúži na objednávanie dokumentov

a) Prihlásenie do knižničného systému podľa bodu 1
b) Moje konto
c) Položka Vypožičané
d) Zakliknúť knihy, ktorých lehotu chcete predĺžiť (zakliknúť štvorček vľavo) a kliknúť na Predĺžiť
e) výpožičnú lehotu nie je možné predĺžiť, ak je kniha žiadaná, alebo bol dosiahnutý maximálny počet predĺžení

Zrušenie žiadanky používajte len v prípade straty záujmu o rezerváciu (kniha, ktorá je požičaná iným používateľom a vy čakáte na ňu v poradí)
V žiadnom prípade nerušte žiadanky na Dostupné exempláre (klasické objednávky na dostupné knihy). V prípade, že o tieto knihy nemáte záujem, oznámte to priamo v požičovni ŠVK pri preberaní kníh.

Registrácia odberu newslettra ŠVKBB

Vážení používatelia, využite našu novú e-službu – zasielanie Newslettra Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Vďaka nej budete získavať mesačné informácie o kultúrnom programe v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici ako aj výber knižných noviniek z fondu ŠVK BB na dobré čítanie. Registrujte sa v priloženom formulári.

Aktuálny newsletter na stiahnutie nájdete na tomto linku .

Vzdelanie

Kultúra

História

Spojte sa s nami

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je na sociálnych sietach