Záväzne sa prihlasujem na XVIII. ročník odborného seminára TLib
Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi
ŠVK v Banskej Bystrici, 20. – 21. 5. 2019