Adresa

Lazovná 9
Banská Bystrica, 975 58

Otváracie hodiny

Po, Pia 10:00 – 17:00
Ut, St, Št, 10:00 – 18:00
Sanitačná prestávka 12.00 – 12.30

Telefón

+421 48 415 5111
+421 48 471 0769

Kontakty

IČO: 35987006
DIČ: 2021433172
Bankové spojenie IBAN: SK19 8180 0000 0070 0006 9050

e-mail: [email protected]
tel.: +421 48 415 5111,

+421 48 471 0769

Odbor riaditeľky

 Riaditeľka ŠVK PhDr. Blanka Snopková, PhD. 048/47 107 66
Vedúca odboru,vedecký tajomník, manažér pre medzinárodné styky PhDr. Oľga Doktorová 048/47 107 83
Sekretariát Adriana Barth 048/47 107 66
Zodpovedná osoba GDPR GDPR 048/47 107 66
Referent pre výstavnú činnosť PaedDr. Dušan Jarina 048/47 107 00
Referent pre OBP Pavel Dědič 048/47 107 81

Oddelenie informačných technológií

Vedúci oddelenia, Bezpečnostný správca Ing. Alexander Poláčik 048/47 107 11
Správca pre informačné a komunikač.  tech. Ing. Július Cibuľa 048/47 107 11
Správca siete Ing. Michal Gunda 048/47 107 11

Odbor knižnično-informačných činností

Vedúca odboru Mgr. Jana Vranová 048/47 107 53

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov

Vedúca oddelenia Mgr. Michaela Töröková 048/47 107 55
Periodiká Mgr. Ivana Bičanovská 048/47 107 54
Akvizícia Mgr. Michaela Töröková 048/47 107 55

Oddelenie správy fondov

Vedúca oddelenia Eva Fekiačová 048/47 107 45

Oddelenie starostlivosti o čitateľa

Vedúci oddelenia Mgr. Jana Vranová 048/47 10753
Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba Mgr. Danka Rešovská 048/47 107 34
Výpožičný pult, Referenčné služby, „Spýtajte sa knižnice“
Marcela Skruteková 048/47 107 34
Výpožičný pult
[email protected] 048/47 107 34
Bibliograficko-informačné a databázové centrum, Stredisko európskych informácií
Mgr. Tomáš Albert
Mgr. Michal Majer
048/47 107 76
Univerzálna študovňa

Mgr. Branislav Bubniak

Zita Turčanová

048/47 107 31
Študovňa viazaných periodík
Mgr. Branislav Bubniak 048/47 107 31
Študovňa odborných periodík
Zita Turčanová 048/47 107 75
Hudobné átrium
Mgr. Ingrid Guzmická 048/47 107 44

Oddelenie medzinárodnej spolupráce

Vedúca oddelenia PhDr. Oľga Doktorová 048/47 107 83
Centrum slovanských štúdií Mgr. Andrea Loužecká 048/47 107 03
Nemecká študovňa Bc. Katarína Němcová 048/47 107 14
American Center Banská Bystrica Mgr. Róbert Címer 048/47 107 84
Britské centrum Mgr. Stanislava Šaffová 048/47 107 77
Window of Shanghai Mgr. Stanislava Šaffová 048/47 107 77
Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho Mgr. Zuzana Hušlová 048/47 107 01

Oddelenie výskumu a bibliografie

Vedúca oddelenia Ing. Ivana Poláková, PhD. 048/47 107 80

0918759 031

Študovňa starých a vzácnych dokumentov

Úsek retrospektívnej bibliografie

Mgr. Mária Bôbová, PhD.

Mgr. Monika Danková, PhD.

048/47 107 78

048/47 107 78

Úsek súbežnej bibliografie PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD.

048/47 107 79

Odbor ekonomiky a prevádzky

Vedúci odboru RNDr. Martin Kassa 048/47 107 64

Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia, ekonóm Ing. Mária Balcová 048/47 107 27

Oddelenie prevádzky

Vedúci oddelenia Pavel Dědič 048/47 107 81

Literárne a hudobné múzeum

Vedúca múzea Mgr. Soňa Šváčová, PhD. +421 48 47 107 73
+421 918 899 014

Oddelenie spoločenských vied

Kurátor literárnych zbierok Mgr. Peter Filín +421 48 47 107 71
Kurátorka literárnych zbierok Mgr. Mária Lásková +421 48 47 107 58
Kurátor hudobných zbierok Mgr. Imrich Šimig +421 48 47 107 02

Oddelenie dokumentácie, ochrany zbierkového fondu a prezentácie

Dokumentátorka, kustódka, knihovníčka Mgr. Janka Dimošová +421 48 47 107 72
Konzervátorka, fotografka, výstavná technička, výtvarníčka, grafička Mgr. Radka Tvrdoňová +421 48 47 107 02
Múzejná pedagogička Mgr. Jana Lašáková +421 48 47 107 70
Kameraman, strihač Mgr. Marek Durdiak, PhD. +421 48 412 36 90
+421 48 47 107 74