e-služby

e-služby 2018-01-19T15:26:44+00:00

LICENCOVANÉ DATABÁZY

ProQuest Ebook CentralTM – desiatky tisíc plnotextových kníh predovšetkým v anglickom jazyku, rozdelená na tri tematické celky – kolekcie: History and Political Science, EducationBusiness and Economics. Špičkoví vydavatelia, renomovaní autori a príjemné užívateľské rozhranie so vzdialeným prístupom do databázy z nej vytvárajú kvalitný zdroj dokumentov pre štúdium v uvedených odboroch. Databáza je prístupná aj prostredníctvom vzdialeného prístupu po zadaní prístupového hesla.

NAVIGA – komplex viacerých databáz (ScienceDirect, Springer, SAGE,…), dostupný vďaka národnému projektu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Obsahuje predovšetkým článkové zdroje z rôznych vedných odborov, ktoré sú prístupné aj prostredníctvom vzdialeného prístupu. Prístup do databázy je podmienený elektronickou a následne aj osobnou registráciou priamo v ŠVK.

EZB – Electronic Journals Library – Projekt Univerzitnej knižnice v Regensburgu s dlhoročnou tradíciou, ktorý obsahuje viac než 110-tisíc časopisov prakticky z akéhokoľvek vedného odboru. Nie je v nej možné vyhľadávať prostredníctvom kľúčových slov medzi článkami, ak však poznáte časopis, ktorý hľadáte, prípadne sa chcete oboznámiť s článkami z viacerých časopisov v určitom odbore, ide o veľmi zaujímavý zdroj.

Pamäť mesta Banská Bystrica – Databáza z produkcie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, v ktorej sa nachádzajú bibliografické odkazy na viac než 16-tisíc článkov o histórii a súčasnosti mesta. Prehľadne zoradené podľa jednotlivých období ich vydania v miestnych periodikách sú určené pre všetkých, ktorí hľadajú informácie o konkrétnych faktoch a udalostiach súvisiacich s mestom Banská Bystrica.

Shanghai Library Používateľom je k dispozícii viac ako 10 000 titulov z rôznych oblastí spoločenského, politického a kultúrneho života v rôznych svetových jazykoch (čínština, angličtina, nemčina,…). Sú to najmä edičné tituly o Číne, jej histórii, kultúre, knihy z oblasti politických vied, ekonómie, literatúry a pod. Databáza je prístupná len v priestoroch knižnice, a to v študovni Window of Shanghai a v Bibliograficko-informačnom a databázovom centre, kde návštevníci získajú viac informácií o databáze a spôsobe štúdia elektronických kníh.

STN-online – digitálna databáza slovenských technických noriem Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR obsahuje v súčasnosti 39 930 platných aj neplatných noriem v slovenskom a anglickom jazyku. STN-online umožňuje prístup k normám cez internet v priestoroch študovne špeciálnych dokumentov. Predplatné na rok zahŕňa aj automatickú aktualizáciu noriem.

RILM Abstracts of Music Literature je komplexná hudobná bibliografická databáza poskytujúca prehľad o hudobných zdrojoch od začiatku 18. storočia po súčasnosť, ktorá slúži širokej obci odborníkov a záujemcov o hudobný výskum. Je prvou zastávkou pre výskumníka, ktorý chce jasné a overené bibliografické informácie, plne citované, doplnené abstraktmi a predmetovým indexovaním. Databáza RILM je dostupná v Hudobnom átriu a Bibliograficko-informačnom a databázovom centre prostredníctvom rozhrania EBSCOhost.

Viac informácií nájdete na web stránke EBSCO

Spýtaj sa knižnice - logo

SLUŽBA „Spýtajte sa knižnice“

Prečo práve knižnice? Lebo knihovníci nájdu odpoveď. V knižniciach nájdete odborných pracovníkov, ktorí sú špecialistami na vyhľadávacie služby, majú prístup k novým databázam a pomôžu Vám nájsť odpoveď.
Na tomto mieste ponúkame priestor pre Vaše otázky prostredníctvom pripraveného formulára, ktorý nájdete v sekcií Kontakt, alebo pomocou aplikácie LiveChat, ktorú máte v rámci našej webovej stránky aktívnu v pravom dolnom rohu.

Otázky môžu byť najvšeobecnejšieho charakteru – všeobecno-vedné, odborné, ohľadom prevádzky a pod. Odpoveď Vám pošleme elektronickou poštou, v pracovných dňoch do 48 hodín. Bude to stručná faktografická informácia, alebo krátky odkaz na zdroj informácií. V prípade, že knižnica nemá k dispozícii zdroje, v ktorých je možné informáciu nájsť, postúpi otázku do knižnice s príslušnou špecializáciou a dá Vám to na vedomie. Vaše otázky a odpovede archivujeme, samozrejme bez uvedenia Vášho mena, alebo bližších osobných údajov.

Pred využitím tejto služby zvážte prosím nasledovné:

  • Presná formulácia otázky – znalosť kontextu nám pomôže pri formulácii odpovede, preto výstižne formulovaná otázka nesie v sebe aj časť odpovede
  • Otázky týkajúce sa hardvéru alebo softvéru – ak Vás neposlúcha počítač, je lepšie vyhľadať počítačového technika
  • Právne otázky – ak máte problém v oblasti práva môžeme Vám poskytnúť informáciu o existencii nejakého právneho predpisu, ale jeho výklad a aplikácia na Váš problém je záležitosťou pre kvalifikovaného právnika
  • Referáty a otázky k skúškam – sme informačné centrum, preto na otázky, ktoré Vám položil Váš učiteľ alebo nadriadený, Vám asi nebude stačiť naša stručná faktografická informácia
  • Spracovanie rešerší – ak potrebujete vypracovať rešerš na danú tému, navštívte nás osobne, alebo najbližšiu knižnicu, ktorá nás následne môže kontaktovať elektronicky. Táto služba je u nás spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka.

Nenašli ste zdroj, ktorý ste potrebovali?
Skúste ho nájsť medzi voľne dostupnými databázami.

Voľne dostupné databázy
lhm-logo
lhm-logo